Protivstrujna mešaona sa prekrupačem

Protivstrujna mešaona sa prekrupačem

PROTIVSTRUJNA MEŠAONA SA PREKRUPAČEM

NAMENA

Namenjena je za fino i ravnomerno I brozo mesanje hrane za zivotinje OPIS RADA Korito mešalice je savijeno u obliku slova U sa različitim radijusima.

Puni se odozgo, preko transportra, na ulaz koji je ostavljen na poklopcu. Namenjena za za brzo I ravnomerno mešanje zitarica prethodno samlevenih u prekruaču i  aditiva dodatih preko usipnog koša na transporteru.

Posle završenog mešanja prazni se kroz otvor na dnu korita. Glavna odlika protivstrujne mešalice je što se mešanje ne vrši lopaticama već dvema spiralno uvijenim šinama.

 

Zapremina mešaone : 100l do 2000l

Brzina mešanja . 4 minuta po šarži, na odnos 1:1

Vertikalna mešaona

VERTIKALNA MEŠAONA SA ČEKIĆAREM KAPACITETA OD 200 DO 2000KG

NAMENA:
mešanje prekrupe žitarica sa dopunskim vitaminskim dodacim, kao i mešanje krmnih smesa i premiksa u stočnoj i životinjskoj hrani.

OPIS RADA:
Mešanje se vrši dizanjem mase sa dna do vrha mešaone pužnim transporterom i slobodnim padom mase nazad izvan transportera.
Komponente za mesanje se sipaju u koš odakle ih horizontalni puzni
transporeter nosi na dno mesaone. Mlin čekićar je veza na početak
horizontalnog transportera.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Vertikalna mesaona se moze proizvesti sa vrlo sirokim dijapazonom kapacitet a, pa ce u skladu s tim i tehničke karakteristike imati različite vrednosti.

MESAONA 500kg/h
1. Precnik cevi vertikalnog puznog transportera 200 mm
2. Precnik cevi horizontalnog puznog trans ortera 150mm
3. Instalisana snage 12 kW
4. Visina 2,5m, širina 1m, duzina 3m

Mlin za industrijski šećer

NAMENA
Namenjen je za mlevenje kristalnog šećera radi dobijanja šećera u prahu.
OPIS RADA
Iz koša šećer kroz regulator protoka ulazi u turbinski prostor gde ga rotor turbine sitni u prah. Ispod rotora je postavljeno sito kroz koje propadaju zrnca praha manja od prečnika rupe na situ. Krupnija zrna ponovo zahvata turbina i sitni sve dok cela količina šećera ne bude samlevena. Krupnoća praha reguliše se postavljanjem odgovarajućeg sita. Dobar učinak mlevenja postiže se ako je šećer suv i čist. Ako je šećer vlažan dolazi do zapušavanja otvora i značajnog smanjenja učinka. Koš se može puniti pre ili posle startovanja mlina i može se dopunjavati tokom rada. Po završetku mlevenja mlin se ostavi da radi još dva minuta radi izduvavanja sita. Ako se sito zapuši skinuti ga, oprati ga u vreloj vodi i dobro ga osušiti pre vraćanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• motor snage 4kW, broj obrtaja 6000 min-1
• otvor sita Ø0,8mm (po želji kupca 0,6-1,0mm)
• kapacitet 300-400/h, zavisno od granulacije merenja i vlažnosti šećera
• granulacija – oko 40 mikrona
• gabarit 350x650x1300mm

Mlin za so

mlin-za-so

NAMENA
Mlevenje kamene i morske soli.
OPIS RADA
Za mlevene soli koristi se mlin sa horizontalno postavljenim kvarcnim kamenovima prečnika od 600 do 1000 mm. Opsluživanje mlina svodi se na punjenje koša, podešavanje granulacije okretanjem točkića i odnošenje samlevene soli.

Peć za kikiriki

peć za kikiriki

NAMENA
Pečenje kikirikija i suncokretovih semenki i semenki od tikve.
OPIS RADA
Bubanj leži na četiri točka od kojih su dva pogonska. Grejači su statični i nalaze se u osi bubnja. S unutrašnje strane bubnja ugrađene su lopatice koje mešaju kikiriki. Po završetku pečenja otvara sr bočni poklopac i materijal pada u korito.
Materijal izrade INOX.

Peć za mak

pec-za-mak

 

NAMENA
Peć je namenjena za termičku stabilizaciju maka kojom se uvećava trajnost maka i poboljšava kvalitet i učinak mlevenja.
OPIS RADA
Peć ima termoizolovanu komoru sa mešačem. Zagreva se elektrootpornim grejačima. Punjenje i pražnjenje se vrši kroz isti otvor levkastog oblika, s tim što se za pražnjenje otvor nagne nadole.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• snaga motora 0,55
• snaga grejača 9kW
• kapacitet 80-100kg/h
Svi delovi koji dolaze u dodir s makom su od nerđajućeg INOX čelika.

Poluautomatska dozerica za praškaste proizvode

NAMENA
Pakovanje svih praškastih materijala.

NAČIN RADA
Mešač u košu obezbeđuje stalno propadanje materijala u pužni dozator. Za elektronsku vagu pričvršćena je kofica sa pokretnim dnom. Ispod kofice je levkasti usipni koš za kesu. Radni ciklus se odvija na sledeći način:pužni dozator šalje brašno u mernu koficu i u trenutku kad se dostigne zadata masa materijala vaga šalje ipuls motoru da se dozator zaustavi, kofica se otvara i materijal izruči u kesu.
Sistem elektronskog upravljanja ciklusom omogućava da se vreme zastoja dozatora uskladi sa vremenom potrebnim radniku da prinosi prazne i odnosi pune kese. Moguća je varijanta upravljanja dozericom da se nožnim tasterom startuje početak doziranja, a vaga da daje impuls za zaustavljanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

reduktor nosača 0,25kW, n=45 min-1
reduktor dozatora 0,55kW, n=500 min-1
opseg doziranja od 0,1-3kg
broj ciklusa 6-15 u minutu, zavisno od količine koja se dozira
Svi elementi dozerice koji dolaze u dodir sa materijalom izrađeni su od nerđajućeg INOX čelika.

Poluautomatska dozerica za zrnaste proizvode

NAMENA
Vibraciona dozerica je namenjena za doziranje zrnastih, teže pokretljivih materijala.
OPIS RADA
Zrna iz koša padaju na malo nagnutu platformu pričvršćenu za vibrator čija je učestalost vibracija 50Hz. Sa pladforme zrna padaju u koficu pričvršćenu za elektronsku vagu. Funkcija vibratora je da ravnomerno rasporedi zrna materijala bez nagomilavanja i ujednači brzinu kretanja kako bi zrna ravnomerno padala u koficu vage. Kada vaga odmeri traženu količinu, šalje impuls vibratoru da se zaustavi, zatim se otvara dno kofice i zrna kroz usmeravajući levak padaju u pripremljenu kesu. Proces doziranja je poluautomatski. Radnik podmešta kesu ispod levka i nogom aktivira vibrator, zatim sledi automatski deo procesa doziranja i zaustavljanje i na kraju radnik zavaruje kesu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje strujom 220V, 50Hz
• instalirana snaga 180W
• opseg doziranja 100-1000gr
• kapacitet 6-12 doziranja u minutu
• gabarit: širina 450mm
dužina 800mm
visina 1200mm
Delovi u dodiru sa materijalom za doziranje urađeni su od nerđajućeg čelika.

Prohromski silos

prohromski-silos

NAMENA

Skladištenje žita, kafe, brašna i drugih suvih žitarica i povrća.

OPIS RADA

Ispod izlaza iz silosa postavljen je koš sa postoljem na četiri noge. Noge se naslanjaju na četiri elektronske vage. Otvaranjem izlaznog otvora silosa materijal se pretače u koš. Sabiranjem izmerenih masa na svakoj vagi dobije se ukupna masa u košu. Koš je na točkovima i izvlači se ispod silosa radi pražnjenja.

Punilica za ventil vreće

punilica za ventil vreće

NAMENA
Punjenje ventil vreća, džakova .
OPIS RADA
Materijal se ubacuje pužnim transporterom u koš sa horizontalnim mešačem. Ispod koša su ugrađene dve pužne dozerice, jedna za veliki kapacitet, a druga za fino doziranje. Obe rade zajedno do blizu zadate količine, a zatim rad nastavlja samo manja do konačne mere. Impulse za zaustavljanje obe dozerice daje elektronska vaga. Odmereni materijal pada u koš pužnog dozatora. Ovaj dozator ubacuje brašno u ventil ambalažu kroz cev koja se uvlači horizontalno u ambalažu. Dok se materijal ubacuje ambalaža stoji na vibracionoj podlozi radi stresanja.
Svi delovi punilice koji dolaze u dodir sa brašnom su od nerđajućeg čelika INOX.