Mlin za so

Mlin za so

mlin-za-so

NAMENA
Mlevenje kamene i morske soli.
OPIS RADA
Za mlevene soli koristi se mlin sa horizontalno postavljenim kvarcnim kamenovima prečnika od 600 do 1000 mm. Opsluživanje mlina svodi se na punjenje koša, podešavanje granulacije okretanjem točkića i odnošenje samlevene soli.