Poluautomatska dozerica za zrnaste proizvode

Poluautomatska dozerica za zrnaste proizvode

NAMENA
Vibraciona dozerica je namenjena za doziranje zrnastih, teže pokretljivih materijala.
OPIS RADA
Zrna iz koša padaju na malo nagnutu platformu pričvršćenu za vibrator čija je učestalost vibracija 50Hz. Sa pladforme zrna padaju u koficu pričvršćenu za elektronsku vagu. Funkcija vibratora je da ravnomerno rasporedi zrna materijala bez nagomilavanja i ujednači brzinu kretanja kako bi zrna ravnomerno padala u koficu vage. Kada vaga odmeri traženu količinu, šalje impuls vibratoru da se zaustavi, zatim se otvara dno kofice i zrna kroz usmeravajući levak padaju u pripremljenu kesu. Proces doziranja je poluautomatski. Radnik podmešta kesu ispod levka i nogom aktivira vibrator, zatim sledi automatski deo procesa doziranja i zaustavljanje i na kraju radnik zavaruje kesu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje strujom 220V, 50Hz
• instalirana snaga 180W
• opseg doziranja 100-1000gr
• kapacitet 6-12 doziranja u minutu
• gabarit: širina 450mm
dužina 800mm
visina 1200mm
Delovi u dodiru sa materijalom za doziranje urađeni su od nerđajućeg čelika.