Poluautomatska dozerica za praškaste proizvode

Poluautomatska dozerica za praškaste proizvode

NAMENA
Pakovanje svih praškastih materijala.

NAČIN RADA
Mešač u košu obezbeđuje stalno propadanje materijala u pužni dozator. Za elektronsku vagu pričvršćena je kofica sa pokretnim dnom. Ispod kofice je levkasti usipni koš za kesu. Radni ciklus se odvija na sledeći način:pužni dozator šalje brašno u mernu koficu i u trenutku kad se dostigne zadata masa materijala vaga šalje ipuls motoru da se dozator zaustavi, kofica se otvara i materijal izruči u kesu.
Sistem elektronskog upravljanja ciklusom omogućava da se vreme zastoja dozatora uskladi sa vremenom potrebnim radniku da prinosi prazne i odnosi pune kese. Moguća je varijanta upravljanja dozericom da se nožnim tasterom startuje početak doziranja, a vaga da daje impuls za zaustavljanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

reduktor nosača 0,25kW, n=45 min-1
reduktor dozatora 0,55kW, n=500 min-1
opseg doziranja od 0,1-3kg
broj ciklusa 6-15 u minutu, zavisno od količine koja se dozira
Svi elementi dozerice koji dolaze u dodir sa materijalom izrađeni su od nerđajućeg INOX čelika.