Peć za kikiriki

Peć za kikiriki

peć za kikiriki

NAMENA
Pečenje kikirikija i suncokretovih semenki i semenki od tikve.
OPIS RADA
Bubanj leži na četiri točka od kojih su dva pogonska. Grejači su statični i nalaze se u osi bubnja. S unutrašnje strane bubnja ugrađene su lopatice koje mešaju kikiriki. Po završetku pečenja otvara sr bočni poklopac i materijal pada u korito.
Materijal izrade INOX.