Punilica za ventil vreće

Punilica za ventil vreće

punilica za ventil vreće

NAMENA
Punjenje ventil vreća, džakova .
OPIS RADA
Materijal se ubacuje pužnim transporterom u koš sa horizontalnim mešačem. Ispod koša su ugrađene dve pužne dozerice, jedna za veliki kapacitet, a druga za fino doziranje. Obe rade zajedno do blizu zadate količine, a zatim rad nastavlja samo manja do konačne mere. Impulse za zaustavljanje obe dozerice daje elektronska vaga. Odmereni materijal pada u koš pužnog dozatora. Ovaj dozator ubacuje brašno u ventil ambalažu kroz cev koja se uvlači horizontalno u ambalažu. Dok se materijal ubacuje ambalaža stoji na vibracionoj podlozi radi stresanja.
Svi delovi punilice koji dolaze u dodir sa brašnom su od nerđajućeg čelika INOX.