Protivstrujna mešaona sa prekrupačem

Protivstrujna mešaona sa prekrupačem

PROTIVSTRUJNA MEŠAONA SA PREKRUPAČEM

NAMENA

Namenjena je za fino i ravnomerno I brozo mesanje hrane za zivotinje OPIS RADA Korito mešalice je savijeno u obliku slova U sa različitim radijusima.

Puni se odozgo, preko transportra, na ulaz koji je ostavljen na poklopcu. Namenjena za za brzo I ravnomerno mešanje zitarica prethodno samlevenih u prekruaču i  aditiva dodatih preko usipnog koša na transporteru.

Posle završenog mešanja prazni se kroz otvor na dnu korita. Glavna odlika protivstrujne mešalice je što se mešanje ne vrši lopaticama već dvema spiralno uvijenim šinama.

 

Zapremina mešaone : 100l do 2000l

Brzina mešanja . 4 minuta po šarži, na odnos 1:1