Ribalica za žitarice

Ribalica za žitarice

ribalica-za-žitarice

NAMENA
Ribalica je namenjena za čišćenje bele žitarica.
OPIS RADA
Iz koša žitarice ulaze u stabilan valjčast bubanj od perforiranog lima. Na vratilu koje prolazi kroz osu bubnja postavljene su na čeličnim nosačima 4 četke. Svaka četka ima dužinu kao i bubanj. Na bubnju su na bočnoj strani isečena dva otvora veličine 220x400mm. Otvori se zatvaraju poklopcima na kojima je nalepljen abrazivni papir (šmirgla), radi pojačanja kvaliteta čišćenja. Bubanj je na rastojanju 10mm obavijen limenom oblogom, koja je sa donje strane otvorena radi ispadanja otpada, a na gornjoj strani ima cev spojenu sa usisnim ventilatorom. Očetkana zrna izlaze kroz otvor pri dnu bubnja. Na izlaznom utvoru je ugrađen aspirator koji usisava ljuspice, a zdrava zrna padaju u sud. Otpad koji usisava ventilator se vodi u ciklon gde se, zbog nagle promene brzine vazdušne struje, taloži na dnu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• instalirana snaga 5kW
• zapremina bubnja 500l
• kapacitet
• gabarit – širina 1,0m
– dužina 2,5m
– visina 1,8m