Pužni transporter

Pužni transporter

pužni-transporter

NAMENA
Pužni transporter namenjen je za transportovanje praškastog ili zrnastog materijala do mašine gde se vrši dalja obrada tih materijala ili pakovanje. Koriste se u procesima transporta žitarica i brašna, zrna i mlevene kafe, proizvodnje začina, pakovanja materijala, punjenje koševa za mlinovei pakerice i td.
OPIS RADA
Klasični pužni transporteri imaju koš, najčešće sa mešačem radi boljeg tečenja materijala, cev sa spiralnim rotorom unutra i motor za pogon rotora. Transportovanje se vrši u horizontalnom, kosom i vertikalnom pravcu. Može biti statičan i mobilan, što mu proširuje primenu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• prečnik cevi od 20 do 200 mm
• dužina cevi od 1 do 10m. Cevi duže od 2000 mm rade se u segmentima, pa se i cevi i segmentni rotor nastavljaju rastavljivom vezom
• zapremina koša-po potrebi
• snaga motora zavisi od prečnika cevi, količine mase koja se diže i visine dizanja.
Izrađeni su od nerđajućeg (INOX) čelika.