Selektor za žitarice

Selektor za žitarice

selektor-za-žitarice

NAMENA
Selektor je namenjen za razvrstavanje zna žitarica u grupe (frakcije ) sa razlikom veličine zrna 0,25mm.
OPIS RADA
Glavni elemenat selektora je perforirani lim različitih perforacija, postavljenih u dva nivoa. Veličinu rupa perforacije određuje vrsta žitarice koja se obrađuje. Ispod perforiranih sektora postavljeni su skupljači zrna.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• elektromotor 1,1KW, n=60min-1
• kapacitet 300kg/h
• gabarit : dužina 3m, širina 1m, visina 1,5m