Poluautomatska punilica za tečnosti većeg viskoziteta

Poluautomatska punilica za tečnosti većeg viskoziteta

NAMENA

Mašina je namenjena za doziranje gustih tečnosti u tegle. Pneumatski cilindar povlači masu iz koša, a proces započinje pritiskom na mikroprekidač u obliku nožne papučice. Na potisnom cilindru je postavljen senzor krajnjeg položaja klipa čijim pomeranjem se podešava zapremina doziranja (rid relej). Zapremina doziranja se podešava iskustveno u zavisnosti od vrste fluida koji se puni i varijacija temperature. Količina dozirane rečnosti određuje se položajem rid releja na cilindaru, tako da položaj rid releja postavlja krajnju tačku do koje cilindar ide. Na taj način je omogućeno punjenje tegli različitih zapremina promenom položaja rid releja.
Pored električnih instalacija, mašina zahteva i pneumatske instalacije-vazduh pod pritiskom (kompresor) koji pokreće cilindar.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
-Električno napajanje 380 V / 50Hz
-Instalisana snaga P=500 W
-Napajanje komprimovanim vazduhom p=6 bar
-Priključak za vazduh brza spojka Ø8
-Dimenzije mašine
-Širina 1500 mm
-Visina 1000 mm
-Dužina 1000 mm

-Doziranje zapreminsko
-Opseg punjenja max 500g