Linija za integralno brašno

Linija za integralno brašno

linija-za-integralno-brasno

NAMENA

Linija za integralno brašno sadrži vibraciono sito za čišćenja od primesa ostalih posle kombajniranja, kontaminator, mlin, rotaciono sito za razdvajanje produkata mlevenja i pakericu kesa i džakova.
Tu su još i transporteri za punjenje koševa ovih mašina. Kapacitet ove linije ograničen je kapacitetom mlina.