Obrtni sto

Obrtni sto

obrtni-sto

NAMENA

Postavlja se na početku i na kraju transportne trake koje nose tegle, flaše ili drugu ambalažu u procesu punjenja i pakovanja. Na početku trake obrtni sto ima funkciju da obezbedi dovoljnu količinu ambalaže za neprekidno odvijanje procesa, a na kraju trake da svaki komad silazi s trake bez zastoja.

Tehničke karakteristike i gabarit zavise od kapaciteta trake.