Mlin za šećer

Mlin za šećer

mlin-za-šecer
unutrašnjost-mlina-za-šecer
Unutrašnjost mlina za šećer

NAMENA:

Mlin za sećer je namenjen za mlevenje kristalnog šećera radi dobijanja šećera u prahu.

NAČIN RADA:

Iz koša šećer kroz regulator protoka ulazi u turbinski prostor gde ga rotor turbine sitni u prah. Ispod rotora je postavljeno sito kroz koje propadaju zrnca praha manja od prečnika rupe na situ. Krupnija zrna ponovo zahvata turbina i sitni sve dok cela količina šećera ne bude samlevena. Krupnoća praha reguliše se postavljanjem odgovarajućeg sita. Dobar učinak mlevenja postiže se ako je šećer suv i čist. Ako je šećer vlažan dolazi do zapušavanja otvora i značajnog smanjenja učinka. Koš se može puniti pre ili posle startovanja mlina i može se dopunjavati tokom rada. Po završetku mlevenja mlin se ostavi da radi još dva minuta radi izduvavanja sita. Ako se sito zapuši skinuti ga, oprati ga u vreloj vodi i dobro ga osušiti pre vraćanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

– Snaga motora … 1,1-2kW,

– Napajanje ……….380 V

– Frekvenvija …….50Hz

– Kapacitet ………50 ÷ 100 kg/h