Kofičasti transporter

Kofičasti transporter

koficasti-transporter-1
koficasti-transporter

NAMENA
Kofičasti transporteri služe za transport praškastog i zrnastog materijala u vertikalnom pravcu. Koriste se za podizanje na svim visinama počev od manjih za koševe mlinova i sita pa do vrlo visokih u silosima.
OPIS RADA
Transporter ima pogonski deo na gornjoj izlaznoj strani i ulazni deo na donjoj. Ova dva dela povezuju dve četvrtaste cevi kroz koje prolazi beskonačna traka sa koficama.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dimenzije transportera i snaga motora zavise od količine materijala i visine na koju podižu.
• visina dizanja 1-20m