Automatske pakerice za pakovanje praškastih, zrnastih i tečnih proizvoda

Automatske pakerice za pakovanje praškastih, zrnastih i tečnih proizvoda

Automatske pakerice ELEKTRON-DTM namenjene su za pakovanje širokog asortimana materijala i širokog dijapazona količine doziranja. Najčešće se pakuju: kafa, semenke, orah, brašno, pirinač, pasulj, kikiriki, čips, griz, kristalni šećer, grašak, kukuruz kokičar i dr.

Pakovani materijal može biti: prah, zrnast i sitnokomadni.
Glavni elementi automatske pakerice su: koš sa mešačem, dozator, mehanizam za oblikovanje kese, mehanizam za vertikalno zavarivanje, povlakač folije, mehanizam za horizontalno zavarivanje (JARAM) i po potrebi drugi elementi koji doprinose bržem i kvalitetnijem radu mašine. Folija od koje se izrađuju kese mora biti od zavarljivog materijala, kao što su: celofan, aluminijumska folija, plastika, dupleks, tripleks i sl. Na foliji za kese predhodno su odštampani podaci i tekstovi o proizvodu koji se pakuje. Na pakericu se postavlja folija zavijena u rolnu.

Koš sa mešačem se puni pužnim transporterom ili ručno.
Dozator mašine može biti, zavisno od vrste i oblika materijala koji se pakuje, zapreminski ili težinski, sa vibracijama za bolje tečenje materijali, ili bez vibracija, ako je materijal lako pokretljiv. Kod zapreminskih dozatora mera se određuje brojem obrtaja zavojnog vretena koje transportuje materijal ili veličinom napunjene čaše. Kod težinskog doziranja potrebnu masu meri elektronska vaga. Dozatori imaju svoje opsege doziranja: 2-10gr, 10-30gr, 30-100gr, 1-5kg, 5-25kg, preko 25kg u vreće. Kese džakovi i vreće mogu se puniti i kroz svoje ventilske otvore.

Za vertikalne pakerice najčešće se koristi zapreminski pužni dozator. Cev pužnog dozatora direktno je vezana za ispusni otvor levkastog koša u njegovoj osi. Na vretenu su ukopani duboki spiralni kanali koji transportuju materijal u kragnu. Mehanizam za okretanje vretena je postavljen iznad koša. Na mehanizmu je ugrađen merač broja obrtaja koji daje impuls za zaustavljanje doziranja kad spirala ubaci kroz kragnu u kesu dovoljnu količinu materijala za jednu kesu.
Pakerica se isporučuje sa kragnom određenog opsega doziranja. U cilju povećanja mogućnosti korišćenja jedne pakerice za širi dijapazon opsega doziranja uz mašinu se mogu isporučiti još jedna ili dve kragne, za formiranje kesa većih i manjih veličina. 
Povlačenje folije za kese tokom rada može se vršiti sa dve gumene trake priljubljene uz vertikalnu cev kragne, ili spuštanjem mehanizma  za horizontalno zavarivanje u vremenu dok čeljusti ovog mehanizma drže kesu radi zatvaranja pune kese i zavarivanja dna naredne kese. Podizanje i spuštanje jarma vrši pneumatski cilindar.
Radom mašine upravlja elektronski sistem. Poslužilac samo vodi računa o punjenju koša i pakovanju kesa. Međutim, ovo učešće poslužilaca može se eliminisati ako se u koš ugradi graničnik za regulisanje punoće koša, a gotove kese odnosi trakasti transporter.