Aparat za kokice

Aparat za kokice

Mašina je opremljena sa tri nezavisna lonca za prženje kukuruza kokičara, tako da svaki od njih može raditi nezavisno od ostalih. Unošenje pripremnih smeša (so, ulje, kukuruz

kokičar) u mašinu, vrši se ručno kroz uspini levak na gornjem poklopcu mašine. Zagrevanje smeše vrši se preko gorionika koji je smešten neposredno ispod svakog lonca. Dotok gasa u gorionik reguliše se preko dovodnog ventila i dizne koja je ugrađena u dovodnu cev gorionika.

Pokretanjem motor-reduktora, obezbeđuje se mešanje smeše, čime se sprečava zagorevanje smeše.

Nakon završetka procesa prženja, potrebno je smanjiti ili potpuno prekinuti dotok gasa u gorionik, kako ne bi doslo do ozbiljnih povreda licima koja opslužuju mašinu. Pražnjenje mašine, takođe se vrši ručno uz pomoć poluge koja se nalazi na gornjem poklopcu mašine.

 

Tehničke karakteristike:
Ukupna širina …………1460mm
Instalisana snaga …………..0.75 kW
Kapacitet ………………..50 kg/h
Materijal izrade ……Č. 4580 (INOX)