Čokoladiranje

čokoladiranje

Nase čokoladirke nude širok spektar mogućnosti za prelivanje čokoladom, veliku produktivnost i podešavanje debljine sloja čokolade.

Elektron DTM d.o.o.

Rešenje za Vaš biznis

DOWNLOAD PDF