Mlin za griz maline

Mlin za griz maline

mlin-za-griz-mailine

NAMENA
Razbijanje smrznute maline.
OPIS RADA
Komora za razbijanje malina je u obliku lonca sa horizontalnom osom. Donja polovina lonca je perforirani lim. Ispod perforiranog dela ugrađen je ispusni otvor. Smrznute maline se sipaju u koš, a odatle ona upadaju kroz otvor sa klapnom za regulisanje protoka u lonac. Rotirajući štapovi razdvajaju plod maline na zrnca koja propadaju kroz sito.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• motor 4kW, n=1400min-1
• kapacitet 200kg/h
• gabarit 800x100x1500mm
Materijal izrade je nerđajući čelik predviđen za upotrebu u prehrambenoj industiji.