Horizontalni protivstrujni mikser

Horizontalni protivstrujni mikser

NAMENA
Namenjena je za fino i ravnomerno mešanje praškastih materijala.
OPIS RADA
Korito mešalice je savijeno u obliku slova U različitih radiusa i dužina. Puni se odozgo, a zatim zatvara poklopcem. Posle završenog mešanja prazni se kroz otvor na dnu korita.. Glavna odlika protivstrujne mešalice je što se mešanje ne vrši lopaticama već dvema spiralno uvijenim šinama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• pogon reduktorom 1,1-7,5kW
• umešanost mase 1:100000
• kapacitet : od 100l do 2000l
Materijal je nerđajući INOX čelik. Proizvodimo protivstrujne mešalice po zahtevu kupca i u drugim veličinama.