Duplikator

Duplikator

NAMENA
Namenjen je prvenstveno za kuvanje bez zagorevanja, a može se koristiti i za pasterizaciju, fermentaciju i rastapanje. U duplikatoru se
pripremaju: džem, pekmez, marmelada, fondan, ratluk i drugi konditorski proizvodi gde je potrebno ravnomerno grejanje i stalno mešanje.
OPIS RADA
Duplikator ima dva kazana-unutrašnji i spoljašnji, poklopac sa mešačem i termoizolacionu oblogu spoljašnjeg kazana. Između kazana je prazan prostor u kome se smešta medijum za grejanje. Kao medijum za kuvanje koristi se termičko ulje, a za pasterizaciju, fermentaciju i topljenje voda. Zagrevanje se vrši elektrootpornim grejačima ili gasnim gorionicima. Unutrašnji kazan s masom za kuvanje se, posredstvom medijuma, ravnomerno zagreva po dnu i bokovima. Mešač stalno klizi po dnu i bokovima. Po završetku kuvanja masa se ispušta kroz slavinu na dnu kazana u pripremljenu posudu ili se pretakalicom prenosi direktno do mesta dalje obrade.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje električnom strujom 3x380V, 50Hz
• zapremina unutrašnjeg kazana od 50 do 2000l
• snaga grejača ili gorionika 16-24KW
• reduktor za pogon mešača 0,55KW, n=56min-1
• materijal izrade je nerđajući čelik INOX.