Dekontaminator

Dekontaminator

dekontaminator

NAMENA

Namenjen je za prečišćavanje žitarica od bakterija, grinja i drugih biljnih štetočina zaostalih na plodovima posle vegetacije.

OPIS RADA

Žitarica se pommoću vibracionog transportera ubacuje u komoru za dekontaminaciju. To je bubanj sa unutrašnjim lopaticama koje pri okretanju bubnja mešaju žitaricu i potiskuju je ka izlazu. Na kraju je deo bubnja perforiran radi prosejavanja otpada. Komora se zagreva elektrootpornim grejačima ugrađenim ispod bubnja. Temperatura u komori je 100֯ C.
Komora je termoizolovana.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • reduktor kW, n=1,1kw
  • snaga grejača 12 kW
  • kapacitet250 kg/h
  • gabarit – širina 1,2m

–   dužina 3,0m
–   visina1,8m

Ista konstrukcija dekontaminatora se koristi i za prečišćavanje mekinja samo je dužina bubnja 1,0m, a za dekontaminiranje zrna žitarica 2m.